Septiky s odolného a pevného materiálu

Chcete-li si objednat kvalitní septiky, naše firma je pro Vás ta pravá. Ovšem nenabízíme pouze je. V našem pestrém katalogu zboží můžete také nalézt samonosné plastové jímky, žumpy, čistírny odpadních vod nebo také vodoměrné šachty. Navštivte nás obchod či naše internetové stránky, kde se můžete dozvědět o našich výrobcích mnohem více.
Septiky nám slouží jako usazovací nádrže na kal, který septik zachytí a pomocí speciálních anaerobních bakterií zlikviduje. Voda, která se takto pročistila potom odtéká buď do trativodu nebo do blízkého potoka či řeky. Septiky jsou v podstatě odtokové nádrže k předčištění odpadních vod. Používají se tam, kde chybí připojení na kanalizaci.

Dobrá kvalita

Naše výrobky jsou vyrobeny těmi nejmodernějšími metodami a splňují nejpřísnější výrobní a bezpečnostní normy.