Podrobnější informace

Obecně vzato, je třeba se nejdříve asi zmínit o rozdělení garážových vrat na jednotlivé skupiny. To je důležité pro vhodnou volbu, optimální pro naše podmínky a účely. Obecně se dělí celý segment na provedení průmyslová a domácí. Rozdíl je v podstatě jen ve velikostech a možnostech ve větších plochách průmyslových typů doplňovat dále třeba dveře, prosklené otvory kvůli dostatku světla a podobně. Principiálně se na provedení nic zásadního nemění. My se z pochopitelných důvodů budeme nyní věnovat domácím (menším) typům.

Menší provedení

Mluvíme-li o domácích typech, neznamená to, že je nelze využít i pro firmy ke krytému parkování menších vozidel včetně dodávek. Výhodou všech typů je, že jejich velikost je naprosto libovolně přizpůsobitelná jakémukoliv rozměru vjezdového otvoru.