Jak zajistit čistotu

Čistotu a pořádek je ale třeba zabezpečit nejen v našich domácnostech. Neméně důležité je zajistit čistotu také v místech, kde se pohybuje větší množství osob, jako jsou například veřejné úřady, zdravotnická zařízení., nádraží, prostory obchodních domů, obchodů, ale i firem, vlastně všude, kde prostě někdo vstupuje z exteriéru do interiéru.

Požadavky na čistotu

V našich povětrnostních poměrech, v mírném klimatickém pásu se střetá zejména dvojí znečištění – a to hrubé nečistoty, jako písek, prach, hlína, a podobně spolu s vodou v její podobě tekuté a tuhé. To jsou základní druhy znečištění, které musí řešit vstupní rohože každého domu, každé budovy veřejné, či soukromé. Proto je kladen takový důraz na jejich správnou funkci. Proto se s nimi denně setkáváme, proto si je pořizujeme a klademe před svoje vchody.